TSN Group
Current Openings

ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG: ADIDAS VŨNG TÀU

Retail  ·  TSN Group, Full-time
5,000,0008,000,000 VNĐ
Deadline: 20/04/2023

ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG: ADIDAS ĐÀ LẠT

Retail  ·  TSN Group, Full-time
6,000,0008,000,000 VNĐ
Deadline: 30/04/2023

ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG SPORTPRO VŨNG TÀU

Retail  ·  TSN Group, Full-time
5,000,0007,000,000 VNĐ
Deadline: 30/03/2023

ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG: ADIDAS QUẢNG NGÃI

Retail  ·  TSN Group, Full-time
4,000,0007,000,000 VNĐ
Deadline: 30/03/2023

ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG - SPORTPRO NHA TRANG

Retail  ·  TSN Group, Full-time
5,000,0007,000,000 VNĐ
Deadline: 30/03/2023

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG ADIDAS NHA TRANG

Retail  ·  TSN Group, Full-time
5,000,0007,000,000 VNĐ
Deadline: 28/03/2023

TUYỂN DỤNG ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG: ADIDAS PLEIKU

Retail  ·  TSN Group, Full-time
4,000,0007,000,000 VNĐ
Deadline: 30/03/2023

ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG: ADIDAS PHAN THIẾT

Retail  ·  TSN Group, Full-time
4,000,0007,000,000 VNĐ
Deadline: 28/03/2023